Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti webové prezentace Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů, seznam s popisem klávesových zkratek platných v celé prezentaci, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.

Webová prezentace Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 5, pro popis vzhledu pak stylový předpis CSS. Všechny velikosti jsou uvedeny v relativních jednotkách, je tedy možné podle potřeby zvětšit velikost písma.

Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny podtržením či grafickou konturou určující tlačítko. Pokud odkaz vede mimo tento web, je označen popiskem [jiný web]. Pokud se odkaz otevírá do nového okna, je označen popiskem [nové okno].

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru - web@mmr.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.