Návod generátoru nástrojů povinné publicity v období 2021–2027

Generátor nástrojů povinné publicity evropských fondů je aplikace pro snadnější automatizované vygenerování tiskových dat a online výstupů zajišťující povinnou publicitu projektů podpořených z evropských fondů. Generátor naplňuje požadavky Evropské komise, konkrétně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1060/2021, Metodického pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021–2027. Generátor dále vychází z Manuálu jednotného vizuálního stylu fondů EU 2021 – 2027* (PDF).

Generátor vás provede 5ti snadnými kroky, na jejichž konci je vygenerované PDF nebo PNG požadovaného publicitního nástroje ke stažení.

*Všechny výstupy z generátoru jsou platné a správné.

1. krok - Výběr formátu

V prvním kroku si vyberte jeden z osmi formátů, jmenovitě:

  1. Stálá pamětní deska* na výšku o rozměru 300x400 mm
  2. Stálá pamětní deska* na šířku o rozměru 400x300 mm
  3. Dočasný billboard** - Minimální o rozměru 2100x2200 mm
  4. Dočasný billboard** - Vertikální rozložení o rozměru 5100x2400 mm (generované PDF je v poměru 1:4)
  5. Plakát A3*** na výšku o rozměru 297x420 mm
  6. Plakát A3*** na šířku o rozměru 420x297 mm
  7. Plakát pro zobrazení na obrazovce *** Na výšku 4K 3840x2160px
  8. Plakát pro zobrazení na obrazovce *** Na šířku 4K 2160x3840px

Zvolený formát označte kliknutím a pokračujte zeleným tlačítkem umístěným v dolní straně s textem "Pokračovat na vložení údajů". Chcete-li generovat více formátů / výstupů pro jeden projekt (například plakát A4 na výšku i na šířku), dokončete vygenerování jednoho a postup zopakujte pro druhý zvolený formát.

* Stálá pamětní deska nahrazuje dočasný billboard. Stálá pamětní deska se umístí nejpozději do tří měsíců po dokončení projektu. Je umisťována u projektů, které jsou financovány z EFRR a Fondu soudržnosti, která zahrnuje hmotnou investici či pořízení vybavení a u níž celkové náklady přesahují 500 000 EUR z EFRR a Fondu soudržnosti, nebo celkové náklady přesahují 100 000 EUR z ESF+, FST, ENRAF, AMIF, NSHV a FVB.

** Dočasný billboard je použit u projektů, které jsou financovány z EFRR a Fondu soudržnosti, která zahrnuje hmotnou investici či pořízení vybavení a u níž celkové náklady přesahují 500 000 EUR z EFRR a Fondu soudržnosti, nebo celkové náklady přesahují 100 000 EUR z ESF+, FST, ENRAF, AMIF, NSHV a FVB. Dočasným billboardem se rozumí billboard, který bude umístěn pouze po dobu realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou. Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám. Formát obou billboardů je shodný.

*** Plakát A3 a Plakát pro zobrazení na obrazovce je použit u projektů, které jsou financovány z ESF nebo jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celková výše podpory nepřesáhla 500 tis. EUR nebo jsou financovány z EFRR nebo FS, jejichž celková výše podpory přesáhla 500 000 EUR a operace nespočívala v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury či stavebních prací.

2. krok - Vložení údajů

V druhém kroku nejprve prosím vyberte název operačního programu.

Dále zadejte Název projektu/operace a Hlavní cíl projektu/operace, které najdete v dotačních dokumentech Vašeho projektu.

V případě formátů dočasných billboardů máte možnost zadat též Popis projektu nebo vložit obrázek projektu. Požadavky na fotografii jsou alespoň 72 DPI.
Grafiku billboardu ovlivňuje sám uživatel vyplněním pole pro Popis projektu (Do popisu lze uvést např. název příjemce, termín realizace, název dodavatele, rozpočet, apod.) nebo nahráním obrázku – vizualizace projektu. Důrazně doporučujeme využít této možnosti a neponechávat pole nevyplněné / šedé. Doporučené rozlišení pro "Dočasný billboard - Horizontální rozložení o rozměru 5100x2400 mm" je 5854x3072px, Povolené formáty: obrázky typu jpg/jpeg, png, gif o maximální velikosti souboru 32 MB.

Dále vyberte způsob financování.

V případě potřeby lze doplnit logo třetích stran prostřednictvím kolonky „Logo příjemce“.

Lze doplnit i více projektů na jeden výstup (plakát, pamětní desku, dočasný billboard) financovaného z jednoho operačního programu prostřednictvím kolonky „Přidat další projekt“.

Po vyplnění všech polí formuláře pokračujte zeleným tlačítkem umístěným v dolní straně s textem „Nastavení pro tisk“.

Pokud chcete opravit hodnoty v předchozím kroku, můžete se vrátit zpět tlačítkem umístěným na levé straně s textem „Výběr formátu“.

3. krok - Nastavení pro tisk

Ve třetím kroku můžete u stálé pamětní desky zvolit variantu tisku - zda má být dokument vygenerován černobíle, nebo barevně. Černobílá varianta se volí pouze jako podklad pro rytí/výbrus (např. do kamene v případě stálé pamětní desky) a z toho důvodu jsou přípustná loga třetích stran pouze v křivkových formátech.

Dále je možné vygenerovat dokument s ořezovými značkami nebo bez nich. Pro tisk na kancelářských tiskárnách doporučujeme generovat bez ořezových značek, v případě tisku profesionálními stroji doporučujeme generovat vč. ořezových značek.

Po výběru pokračujte zeleným tlačítkem umístěným v pravé straně s textem „Zobrazit náhled“.

Pokud chcete opravit hodnoty v předchozím kroku, můžete se vrátit zpět tlačítkem umístěným na levé straně s textem "Vložení údajů".

4. krok - Náhled

Ve čtvrtém kroku si můžete prohlédnout, zda vygenerovaný dokument reflektuje Vaše požadavky.

Pokud ano, pokračujte zeleným obdélníkem umístěným v pravé straně s textem "Stažení dokumentu".

Pokud ne, máte možnost se vrátit zpět na libovolný krok generátoru pomocí tlačítek na levé straně.

5. krok - Stažení souboru

V pátém, posledním kroku generátoru si můžete stáhnout vygenerované PDF/PNG do počítače. Nejprve je třeba projít tzv. "captcha" ověřením zaškrtnutím políčka "Nejsem robot". Pokud proběhne ověření správně, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko "Stáhnout soubor".

Pokud vše proběhlo v pořádku, pokračujte tlačítkem "Zpět na hlavní stránku".
Začít s tvorbou dokumentu*Případné disproporce mezi generovanými výstupy a aktuálně platným Manuálem jednotného vizuálního stylu EU fondů, které vznikly grafickými úpravami některých nástrojů, budou odstraněny vydáním nové verze Manuálu JVS v prosinci 2023.