FAQ

Důležité upozornění:

Všechny výstupy generované prostřednictvím Generátoru povinné publicity jsou v souladu s Nařízením EK 1303/2013, tudíž platné. Případné disproporce mezi generovanými výstupy a aktuálně platným Manuálem jednotného visuálního stylu ESI fondů, které vznikly grafickými úpravami některých nástrojů, budou odstraněny vydáním nové verze Manuálu JVS v prosinci 2017.

Důležité upozornění:

Všechny výstupy generované prostřednictvím Generátoru povinné publicity jsou v souladu s Nařízením EK 1303/2013, tudíž platné. Případné disproporce mezi generovanými výstupy a aktuálně platným Manuálem jednotného visuálního stylu ESI fondů, které vznikly grafickými úpravami některých nástrojů, budou odstraněny vydáním nové verze Manuálu JVS v prosinci 2017.

K čemu nástroj Generátor nástrojů povinné publicity slouží?

Nástroj slouží příjemcům podpory (v programovém období 2014 - 2020) pro snadnější dodržování povinné publicity fondů EU. Každý příjemce se zavázal dodržovat publicitu podepsáním právního aktu o poskytnutí finanční podpory z finančních prostředků EU.

Slouží tento nástroj pro všechny programy EU?

Ne. Generátor nástrojů povinné publicity slouží pouze pro příjemce podpory v rámci programu:

  • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Operační program Zaměstnanost
  • Operační program Doprava
  • Integrovaný regionální operační program
  • Operační program Praha - pól růstu ČR
  • Operační program Technická pomoc
  • Operační program Rybářství
  • Program rozvoje venkova

Kdy mohu použít plakát s více projekty? Jak funguje?

Plakát s více projekty použijete pouze v případě, že realizujete více projektů v rámci jednoho programu. Na plakát se vejdou maximálně 3 projekty.
Velikost fontu se odvíjí od množství znaků textově nejdelšího projektu. Tzn., že pokud jeden projekt bude mít název nebo popis o více než 150 znacích a ostatní jen o méně než 50 znacích, velikost fontu se přizpůsobí tak, jako by všechny projekty měly zmíněných 150 znaků. Proto doporučujeme na jeden papír dávat k sobě projekty s podobným množstvím textu v názvu a popisku.

Plakát pro více projektů - je možné ho použít pokud máme projekty z více programů?

Ne. V tomto případě musíte vygenerovat plakát pro každý projekt zvlášť. Plakát s více projekty použijete pouze v případě, že realizujete více projektů v rámci jednoho programu.

Pokud v generátoru vytvořím desku /billboard /plakát, lze považovat jeho vystavení / vyvěšení za splnění pravidel publicity?

Ano. I přesto doporučujeme zkontrolovat vygenerované PDF s pravidly publicity daného programu. Může dojít k chybnému vložení údajů, či k technické chybě (v takovém případě nás kontaktujte na nok@mmr.cz). Zároveň každý projekt je jiný a použití množství textů a obrázků ovlivňuje vzhled vygenerovaného PDF.

Plakát A3 se vytiskl na A4, kde je problém?

Tisk je do značné míry ovlivněn nastavením příslušného počítače. Vždy zkontrolujte, zda je v nastavení tiskárny označen správný rozměr.

V případě dalších dotazů se obraťte na bezplatnou linku Eurofonu 800 200 200. Operátoři Eurofonu jsou také k dispozici na online chatu na webu www.dotaceEU.cz


Začít s tvorbou dokumentu